Saturday, February 20, 2010

အိုးသယ္မလက္

လွစီခ်င္ပါသည္
အနားကြက္စစံုညီလို႔
အိုးသယ္မလက္ခတ္သံ
နား၀င္ပီယံၿဖစ္တန္မစြမ္း…။

တာ၀န္နန္႔၀တၱရား
ေထြၿပားယင္းခတ္ၿခင္းမဟုတ္
အိုးသဘာ၀ခတ္မွလွမည္
ေစတနာအသိနန္႔လိုရာၿဖည္႔၏…။

လက္ခတ္သံခၿမိဳင္ၿမိဳင္
မဆီမဆိုင္ကာရံတိထပ္
အႏုပညာမသိ
ပကတိလက္ခတ္သံ…။

ဓေလ႔ကိုလက္ဆင္႔ယူ
အၿဖဴထည္စိတ္ရင္းစြဲ
ထုတ္လုပ္ၿမဲလက္ရာ
ေစတနာအလွနန္႔ အိုးသယ္မလက္…။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
SATOE 18012010

Tuesday, February 2, 2010

အလြမ္းၾကယ္

ညတစ္ည
ေရာင္စံုအိမ္မက္က
လမ္းတ၀က္မွာလန္႔နိုး
အပိုးမက်ိဳးေရငါ႔ဟန္ပန္
အိုင္တင္ထုတ္ဖို႔ၾကံ
စ်ာန္၀င္ခ်ိန္ေတာင္မရလိုက္…။

လမိုက္ညအလွ
မီးမရမွန္းသိရက္သားနန္႔
ၾကယ္ေရာင္ကိုအေဖာ္ၿပဳ
လြမ္းၿခင္းနန္႔အတြီးစု
ေခါင္ေတာက္ကမၿမည္
ခိုတစ္ေကာင္ကေတာ႔ ညဥ္းလိုက္ေတ…။

ညဥ္႔ကာလ
အေမွာင္ထဲကိုစိတ္ကူးေပါက္
ေရာက္ခေရဇာတ္ပြဲထဲ
ေၾသာ္လူေၾသာ္ ေခၚလူေခၚနန္႔
ပလီပလာတိေပ်ာ္စံရာ
ရုံ၀င္လက္မွတ္ကက်န္ခေရ…။

အာရံုတက္ခ်ိန္
အိမ္ေနာက္ဖက္ကိုၾကယ္ၾကီြက်
နိမိတ္မဖတ္တတ္လို႔
ေအာင္႔သက္သက္နန္႔အနမ္းဖြဲ႔
ႏႈတ္ဆက္မိေရအလြမ္းၾကယ္…။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
SATOE 17012010

Wednesday, January 13, 2010

ေတာင္းဆုဆႏၵ

လြင္႔လီထဲကရနံ႔တစ္စံု
အာရံုဦးမွာဖူးလို႔ငံု
၀တ္မႈန္ကိုယ္စီပြားပါဖိ
ဆာေလာင္မႈအသိ
ေႏွာင္ဖြဲ႔မိစဥ္…။

ဆႏၵကိုထပ္ဆင္႔ၿခယ္
မိွတ္တုတ္မွိတ္တုတ္မိုးေသာက္ၾကယ္
ႏီြ၏ပူေလာင္မႈမ်ဳိး
မရိုးနိုင္ေရေဆာင္းတစ္ည
မိုးရာသီထဲစြတ္စြတ္စို…။

ပြင္႔ခ်ပ္တစ္ခု၏လြတ္လပ္မႈမ်ိဳး
လီၿပီတိကတုိက္လို႔တိုး
ကိုင္းခက္ ခ်ိတ္ဆက္ လက္ၿဖာ
သဘာ၀အလွ ေစတနာ
နီေရာင္ၿခည္လည္းၿဖာက်လာ…။

အၿပံဳးကိုယ္စီ၀င္႔လို႔သီ
ရြက္၀ါတိကထပ္ဆင္႔ၾကီြ
တိုက္လီလမ္းေၾကာင္းခ်ီရာ
အားမာန္၀င္႔လို႔လာ
ဆႏၵကိုယ္စီရင္႔က်ဴးသီ…။

ေလးစာစြာၿဖင္႔
SATOE 16012010

တစ္ခန္းရပ္ၿပဇာတ္စိတ္ကူးနန္႔တြဲခေရလက္တစ္စံု
အာရံုဦးမွာနိမိတ္ဖတ္
တတ္အပ္သိ စိတ္စြမ္းအင္မဟိ
ေမွ်ာ္လင္႔မိခေရ နိန္႔ရက္တိ
ေဆာင္တိုင္းၿမဲအတြီးစ…..

တာစူနိန္ယင္းပစ္မွတ္ကေပ်ာက္
လြင္႔ခ်င္ခ်င္နန္႔ နိဳးတ၀က္အိမ္မက္
မေရမရာၿပဳစားမႈေလာင္းရိပ္ေအာက္
ဆႏၵလြန္ကဲထုဆစ္ၿခင္းက
အနာတရနန္႔တသသၿဖစ္ၿမဲ…..

ေတာင္းဆုၿခီြရန္ အာရံုၿပဳ
နာေမမသိေရခံစားမႈတိက
ထားရာနိန္ႏွင္ရာလား
ခံစားခ်က္တမိုးသားေအာက္
ႏွင္းစက္က်သံတိကရီြမက်…..။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
SATOE 27122009

Tuesday, December 1, 2009

ႏီြအနမ္း…

ႏီြရာသီ
လီၿပီကတေသာေသာ
ကိုယ္စီလြယ္အိတ္မ်ားနန္႔
ေက်ာင္းေတာ္ကအၿပန္
ႏြမ္းရိနိန္ပံုရိပ္ဆင္ယင္ယင္း
ေၿပာစမွတ္ၿပဳအမွတ္တရတိ
၀ီးလို႔က်န္ခေရ…။

ေတာင္းတန္းအိုကမိႈင္းၿပာရီ
လြမ္းေတးဆို ပံုအတိနန္႔
ေတာင္ထက္ကဖိုးေခါင္ ၾသဥ
ဖူးငံုနိန္ရြက္နဳရို႕အားမာန္၀င္႔ခ်ိန္
တာ၀န္က်ီပင္အိုထက္ရြက္၀ါအလွ
ၿမီမခခင္တင္႔တယ္လိုက္ေတ…။

အအီးတစ္၀က္နန္႕အပူလူိင္းရက္
ေမွ်ာ္လင္႔ကမ္းၿပင္ကိုၿဖားရီတက္
ဆားငံရီနန္႔ရီခ်ိဳၾကားက်င္လည္ယင္း
အပိုအဆာအေၿဖရွာနိန္မိ
ေသခ်ာမသိေရ ဆႏၵနန္႔
ႏီြအ၀င္ႏႈတ္ဆက္အနမ္း…။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
SATOE 02122009

Tuesday, November 24, 2009

လိုရာမဲ႔ဆႏၵ

ေမွာင္စၿပဳညကာလမွာ
လေရာင္မိုးမခန္းေအာက္
ပုဇြန္ဆီေရာင္ဆည္းဆာအလွ
ေပ်ာက္လုေပ်ာက္ခင္
အရိပ္အကဲမသိ
ဆႏၵတိနန္႔လိုရာမဲ႔ဦးတည္ခ်က္…။

ရနံ႕တစံုကိုမက္ေမာယင္း
ပန္းတပြင္႔ရာဇ၀င္ကိုေလ႔လာခ်င္ခသူ
ၿဖဴနီၿပာေရာင္စံုညအလွထဲမွာ
ေပ်ာ္၀င္စီးေမွ်ာယင္း
လမ္းတဆံုးေတာ႔ေမာ႔မၾကည္႔ခ်င္…။

အဆိပ္မိသူမဟုတ္သည္႔တိုင္
ပ်ား ပိတုန္းဆိုေစာ္က
ဥယ်ာဥ္မွဴးနန္႔မိတ္ဖက္တိယာ
ဂႏၱ၀င္ေၿမာက္ခန္းနားမွူတိေအာက္
လေရာင္ကလင္းလက္ခြင္႔ေပ်ာက္…။

ရြက္ေၿခာက္တိၾကီြ
ရြက္နဳ၀ီတိုင္း
နိရက္သစ္တိကိုအေဖာ္ၿပဳ
ရင္ထဲကခံစားခ်က္ကိုမြန္းမံ
ေတာင္းဆုၿပဳရန္လိုရာမဲ႔ဆႏၵတခု…။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
SATOE (15112009)

အလြမ္းသင္႔ေရာင္စံုည

လက္ထဲကမိုက္္ကရိုမီတာတစ္လက္
တိုင္းစရာရွာယင္းနန္႔အတီြးစ
ခ်ၿပလို႔ရေရကိန္းဂဏန္းတိမဟိ
အစမသိေရအတြီးၾကိဳးကိုဆြဲဆန္႔မိ
ေလွ်ာက္မိခေရလမ္းေၾကာင္းတိက
ႏႈတ္ဆက္ယင္းနန္႔အတိတ္မွာ…

ေရာက္နိန္ခေရပံုစံေခ်တိ
နာေမမသိေရအယင္ကခံစားမႈမ်ိဳး
ေမွ်ာ္လင္႔ဖို႔ခံစားမႈကုန္ၾကမ္း
နယ္လွည္႔ယင္းက်င္လည္ခ်င္ခေရခရီး
အိမ္မက္ကိုပံုေဖာ္ဖို႔စိတ္ကူး
ရူးမိုက္မိုက္နန္႔သွ်ဴသွ်ိဴက္မိခေရ
ေမွ်ာ္လင္႔ၿခင္းတဖက္အလြန္က…

နိရက္တိနန္႔လကိုဖြဲ႔
လတိနန္႔ႏွစ္ကိုသီ
ေဆာင္လီပါယင္႔ဆယ္စုတိဆီ
ဓေလ႔ကိုလြမ္းရာသီတမ္းယင္း
ေဆာင္းေပါက္ မိုးေႏွာင္း ႏီြဦးေၿပာင္း
ရြက္ေဟာင္းတိလည္းၾကီြနိန္ဗ်ာယ္…

ခရင္းတစ္စံုမလိုေရ
လတ္လတ္္ဆတ္ဆတ္ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ားနန္႔
ဆူဆူညံညံမိသားစုထမင္း၀ိုင္း
ေရာင္စံုမီးမရလို႔
ဆီမီးခြက္ေအာက္မွာပင္စားရစားရ
အရသာကေတာ႕အဆမကန္ပိုေရ…

ေက်းဇူးတရားကိုေလ႔လာယင္း
သီအိုရီကိုထပ္ၿဖည္႔စြက္
နားလည္ရခက္ေတယူဆခ်က္တိနန္႔
လြမ္းယင္းတမိေရ
မိဘအရိပ္ေခ်စေကခိုခ်င္လို႔
အားလပ္ရက္ကမဟိေက
ေအတေဆာင္းလည္းေၿပာင္းပါဗ်ာယ္…။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
SATOE 20112009